* Обозначените полета са задължителни!

Земеделски имот:

Ако не откривате търсените от вас община или землище, това означава, че АТренд не работи в този район.

дка
лева
Добавяне на част от имота с различна категория

Моля, напишете трите имена на собственика, ако е физическо лице или пълното наименование на юридическото лице!
Например: Иван Иванов Иванов или “Име на фирма” ООД.

година

Земеделски имоти:

За да заявите голям брой имоти земеделска земя е необходимо да направите следното:

Ако до няколко часа не се свържем с вас, за да потвърдим заявката е възможно да е възникнал технически проблем.

Моля, пишете до lands@atrend.bg или се обадете на телефон 052 62 52 82 за да ни уведомите за проблема!

За контакт:

Откъде разбрахте за сайта?*