Пакети за аренда и наем

Възнаграждение начислявано съгласно таблицата върху договорения размер на рентата за всеки един декар за целия срок на съответния договор за аренда или наем.

област

община

комисионна без ДДС

Добричвсички общини

2,00%

Силистравсички общини

2,20%

ВарнаАксаково, Ветрино, Вълчи дол, Провадия, Суворово

2,50%

Велико ТърновоГорна Оряховица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица
Разградвсички общини
Русевсички общини
ШуменВенец, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови Пазар, Хитрино, Шумен
ВарнаДевня

3,00%

Велико ТърновоВелико Търново, Златарица, Сухиндол
ТърговищеПопово, Опака
ШуменВелики Преслав, Смядово
ТърговищеОмуртаг, Антоново, Търговище

4,00%

ШуменВърбица
ВарнаАврен, Долни Чифлик, Дългопол, Белослав
  1. Предложения за отдаване под аренда и наем за земеделска земя собственост на клиента;
  2. Представителство при водене на преговори за отдаване под аренда или наем на имотите, вкл. договаряне на всички съществени условия по тях и предоговаряне и прекратяване на действащи договори;
  3. Дистанционна проверка дали имотите се обработват;
  4. Проверка за действащи договори за аренда и наем на имотите;
  5. Осигуряване на актуални скици за имотите;
  6. Потготвяне и съгласуване на договори за аренда и наем и други съпътстващи приложения и допълнителни споразумения, по образец на Атренд, клиента или ползвателите;
  7. Представителство пред нотариус при подписване на договори за аренда и наем, след упълномощаване с нотариално заверено пълномощно;
  8. Предаване с приемо-предавателен протокол на договорите за аренда и наем, документите за разходи, за издаване на нови скици, копия от наследени договори за аренда и наем веднъж месечно;
  9. Осъществяване на контакт с ползвателите, при забава в плащането на дължимите ренти;
  10. Да съдейства при подаването и получаването на документи от името на клиентите си във връзка с предприетите от тях действия по събиране на дължими арендни плащания, включително и по съдебен ред.

Предложения за отдаване под аренда и наем за земеделска земя собственост на клиента;