Само с АТренд

Възнаграждение 2,4 % с ДДС от стойността на сделката, минимум 500 евро

Заставаме от едната страна на сделката, защитаваме интересите и представляваме само нашия клиент – Купувач или Продавач. Получаваме възнаграждение само от него, отсрещната страна не ни дължи такова, включително когато не се представлява от друга агенция.

Включва пакета за продавачи „От едната страна“, плюс:

 1. Безплатно изготвяне на пазарна оценка/експертиза на имота, която да помогне на клиента да ВЗЕМЕ АДЕКВАТНО РЕШЕНИЕ за определяне на справедлива и пазарна продажна цена;
 2. Активни действия за продажба на имота:
  • Поставяне на рекламен трансперант на имота;
  • Разлепяне на обяви в района на имота;
  • Разпространение на рекламни листовки/оферти в предпочитаните райони;
  • Предлагане на потенциални клиенти, колеги и партньори от София, страната и чужбина;
 3. Консултации при преговори с вашата банка-кредитор, в случай, че имотът ви е ипотекиран;
 4. Осигуряване на документите за сделката след упълномощаване;
 5. Консултиране сделката от счетоводно-данъчен аспект.

Включва пакета за купувачи „От едната страна“, плюс:

 1. Систематичен преглед на предлаганите имоти на пазара отговарящи на вашите критерии;
 2. Консултиране за всички видими недостътъци на оглежданите имоти, с професионално мнение;
 3. Активни действия за търсене на имот:
  • Разлепяне на обяви в предпочитаните райони;
  • Разпространение на рекламни листовки/оферти в предпочитаните райони;
 4. Консултиране при преговори с банката-кредитор на продавача, в случай, че избраният имот е ипотекиран;
 5. Консултиране при преговори с банка-кредитор, в случай на ползване на банков кредит;
 6. Осигуряване на Удостоверение за тежести от Агенция по вписванията за сметка на Атренд;
 7. Консултиране сделката от счетоводно-данъчен аспект;