От едната страна

Възнаграждение 3,0 % с ДДС от стойността на сделката, минимум 500 евро

Заставаме от едната страна на сделката, защитаваме интересите и представляваме само нашия клиент – Купувач или Продавач. Получаваме възнаграждение само от него, отсрещната страна не ни дължи такова, вкл. когато не се представлява от друга агенция.

 1. Първоначален оглед на имота – заснемане с мин. 10 снимки, видеоклип, измерване площите на помещенията с електронна рулетка, определяне изложението на помещенията с компас, изчертаване на разпределение;
 2. Изготвяне на ПРОФЕСИОНАЛНА оферта, съдържаща всеобхватна, достатъчна, пълна информация. Офертата се редактира от Редактор, който допълва и проверява работата на брокера, одобрява се от Ръководител офиса и се оценява от Контрольор по качеството. Това е възможно благодарение на наличието на софтуерната система за управление на процесите и взаимоотношенията с клиентите „ANTIPODES.CUBES”;
 3. Вашият брокер работи с МАЛЪК БРОЙ ОФЕРТИ около 30 на брой, което му позволява концентрация, добро познаване на офертата и засилва шанса за успешна сделка. Представя на потенциалните купувачи изчерпателно и ВЯРНО информацията;
 4. Рекламиране имота в сайтовете на фирмата, в платените популярни портали за имоти, в специализирани печатни издания. Нашите оферти винаги са актуални благодарение на системата „ANTIPODES.CUBES”, с която контролираме АКТУАЛНОСТТА на обявите, цената, текстовете и всяка последваща промяна;
 5. Периодични отчети /на всеки 2 до 4 седмици/ за интереса към офертата от потенциални купувачи през всички използвани от нас канали за продажба, обсъждане следващи стъпки в процеса;
 6. Запис в системата „ANTIPODES.CUBES” за всеки проявен интерес към имота от потенциални купувачи, което дава възможност да бъдат информирани всички потенциални клиенти при евентуално сваляне на продажната цена;
 7. Генериране и предоставяне на всеки потенциален Купувач професионално изготвени кратка и пълна оферти в рамките на няколко минути, благодарение на системата „ANTIPODES.CUBES”;
 8. Организиране на преговори, подписване на предварително споразумение за евентуалната бъдеща сделка, с грижа за защита ЕДИНСТВЕНО на вашия интерес;
 9. Потготвяне и съгласуване на предварителен договор за продажба и други съпътстващи приложения и допълнителни споразумения, които се одобрява от Управителя на Атренд и се консултира с юристите на фирмата при нужда, като се грижи за защита на вашия интерес;
 10. Консултиране относно изготвянето на документите за сделката;
 11. Изчисляване на всички дължими разходи по нотариалната сделка;
 12. Координиране изповядването на сделката пред нотариус, съгласуване проекто-нотариалния акт, грижа за защита на вашия интерес и отразяване на договореното от предварителния договор в нотариалния акт;
 13. Консултиране и осъществяване контрол при плащанията на цената;
 14. Организиране предаване владението на имота, потготвяне на приемо-предавателен протокол, попълване данните на измервателните уреди;
 1. Въвеждане в системата „ANTIPODES.CUBES” изискванията за имота;
 2. Подбор на подходящи имоти, по зададените критерии;
 3. Вашият брокер работи с МАЛЪК БРОЙ КЛИЕНТИ около 5 на брой – което му позволява концентрация и засилва шанса за успешна сделка
 4. Организиране на огледи за избраните имоти;
 5. Предоставяне предложения за имоти по зададените критерии в стандартизиран вид;
 6. Периодични отчети / на всеки 2 до 4 седмици / относно дейността по търсенето на имот, обсъждане следващи стъпки в процеса;
 7. Запис в системата „ANTIPODES.CUBES” за всяка оферта, към която е проявен интерес, проследяване за промяна в цената;
 8. Организиране на преговори, подписване на предварително споразумение за евентуалната бъдеща сделка, с грижа за защита на вашия интерес;
 9. Потготвяне и съгласуване на предварителен договор за продажба и други съпътстващи приложения и допълнителни споразумения, които се одобряват от Управителя на Атренд и се консултират с юристите на фирмата при нужда, с грижа за защита на вашия интерес;
 10. Проверка документите за собственост, дистанционна проверка по електронен път за тежести върху имота в имотния регистър;
 11. Изчисляване на всички дължими разходи по нотариалната сделка;
 12. Координиране изповядването на сделката пред нотариус, съгласуване проекто-нотариалния акт, грижа за защита на вашия интерес и отразяване на договореното от предварителния договор в нотариалния акт;
 13. Консултира и осъществява контрол при плащанията на цената;
 14. Организиране предаване владението на имота, потготвяне на приемо-предавателен протокол, попълване данните на измервателните уреди;