Стандарт

Еднократно възнаграждение 50% с ДДС от договорения месечен наем от двете страни, минимум 100 евро

 1. Първоначален оглед на имота – заснемане с мин. 10 снимки, видеоклип, измерване площите на помещенията с електронна рулетка, определяне изложението на помещенията с компас, изчертаване на разпределение;
 2. Изготвяне на ПРОФЕСИОНАЛНА оферта, съдържаща всеобхватна, достатъчна, пълна информация. Офертата се редактира от Редактор, който допълва и проверява работата на брокера, одобрява се от Ръководител офиса и се оценява от Контрольор по качеството. Това е възможно благодарение на наличието на софтуерната система за управление на процесите и взаимоотношенията с клиентите „ANTIPODES.CUBES”;
 3. Вашият брокер работи с МАЛЪК БРОЙ ОФЕРТИ около 30 на брой, което му позволява концентрация, добро познаване на офертата и засилва шанса за успешна сделка. Представя на потенциалните наематели изчерпателно и ВЯРНО информацията;
 4. Рекламиране имота в сайтовете на фирмата, в платените популярни портали за имоти, в специализирани печатни издания. Нашите оферти винаги са актуални благодарение на системата „ANTIPODES.CUBES”, с която контролираме АКТУАЛНОСТТА на обявите, цената, текстовете и всяка последваща промяна;
 5. Периодични отчети /на всеки 2 до 4 седмици/ за интереса към офертата от потенциални наематели през всички използвани от нас канали за отдаване, обсъждане следващи стъпки в процеса;
 6. Запис в системата „ANTIPODES.CUBES” за всеки проявен интерес към имота от потенциални наематели;
 7. Генериране и предоставяне на всеки потенциален наемател професионално изготвени кратка и пълна оферти в рамките на няколко минути, благодарение на системата „ANTIPODES.CUBES”;
 8. Потготвяне на договор за наем;
 9. Организиране предаване владението на имота, потготвяне на приемо-предавателен протокол, попълване данните на измервателните уреди;
 1. Въвеждане в системата „ANTIPODES.CUBES” изискванията за имота;
 2. Подбор на подходящи имоти, по зададените критерии;
 3. Вашият брокер работи с МАЛЪК БРОЙ КЛИЕНТИ около 5 на брой – което му позволява концентрация и засилва шанса за намиране на имот;
 4. Организиране на огледи за избраните имоти;
 5. Потготвяне на договор за наем;
 6. Организиране предаване владението на имота, потготвяне на приемо-предавателен протокол, попълване данните на измервателните уреди;