От едната страна

Еднократно възнаграждение 50% с ДДС от договорения месечен наем, минимум 500 евро

Заставаме от едната страна на сделката, защитаваме интересите и представляваме само нашия клиент – Наемодател или Наемател. Получаваме възнаграждение само от него, отсрещната страна не ни дължи такова, вкл. когато не се представлява от друга агенция.

Включва пакета „Стандарт”.