• Пакет за продавачи

  Възнаграждение 15 лева за един декар с включен ДДС, минимум 100 лева общо за сделката

 • Пакет за купувачи

  Възнаграждение 15 лева за един декар без включен ДДС.

 • Пакети за аренда и наем

  Възнаграждение начислявано съгласно таблицата върху договорения размер на рентата за всеки един декар за целия срок на съответния договор за аренда или наем.

 • Само с АТренд

  Възнаграждение 2,4 % с ДДС от стойността на сделката, минимум 500 евро

 • От едната страна

  Възнаграждение 3,0 % с ДДС от стойността на сделката, минимум 500 евро

 • Лоялен клиент

  Възнаграждение 2,4 % с ДДС от стойността на сделката, минимум 500 евро

 • Стандарт

  Еднократно възнаграждение 50% с ДДС от договорения месечен наем от двете страни, минимум 100 евро

 • Само с АТренд

  Еднократно възнаграждение 40% с ДДС от договорения месечен наем, минимум 100 евро

 • От едната страна

  Еднократно възнаграждение 50% с ДДС от договорения месечен наем, минимум 500 евро

 • Лоялен клиент

  Еднократно възнаграждение 40% с ДДС от договорения месечен наем