Нашият екип в

Pics 20.01.17-442
Атренд е компания, в която всеки един, с личен пример, ежедневно, с всяко свое действие се бори за подобряване имиджа на посредниците в бранша, стреми се да налага нови, по-високи стандарти в обслужването на клиенти В компанията работят почтени и открити хора, с желание за успех, професионалисти които имат цел, работят по правила и дават всичко от себе си Всеки в Атренд е вкусил успеха, удовлетворението от добре свършената работа, благодарността на клиентите и получава достойно възнаграждение