Кой заплаща разходите при сделка за продажба на имот?

от Антон Андонов | 2 May 2011 | Прочитания: 2150 | Коментари: 0

При сключване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот има задължителни разходи, които са нормативно определени.

1. Местен данък

Нотариусът извършва сделката, а съдията по вписванията я вписва в регистъра след заплащането на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, по-популярен като местен данък. Тази процедура е определена съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, чл. 50.

Размерът на данъка се определя с решение на Общинския съвет на всяка община. За община Варна размерът на данъка за 2011 г. е 2,6 % от удостоверявания материален интерес, т.е. от обявената цена в нотариалния акт между продавача и купувача.

2. Такса вписване – събира се от Агенция по вписванията – Служба по вписванията и е в размер на 0,1% от удостоверявания материален интерес, т.е. от обявената цена в нотариалния акт между продавача и купувача.

3. Нотариални такси

В т.8 от ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, е нормативно определен минималният размер на таксата, която нотариусът по сделката събира за издаване на нотариален акт. Таксата се определя върху удостоверявания материален интерес, т.е. върху обявената цена в нотариалния акт между продавача и купувача, по следната таблица:

Удостоверяван материален интересНотариална такса (в лв.)
до 100 лв. включително30 лв. без ДДС
101 – 1000 лв.30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв. без ДДС
1001 – 10 000 лв.43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1 000 лв. без ДДС
10 001 – 50 000 лв.160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв. без ДДС
50 001 – 100 000 лв.480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв. без ДДС
100 001 – 500 000 лв.730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв. без ДДС
над 500 000 лв.1 530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв. без ДДС
Такса за изготвяне на нотариален акт – същата като за издаване на нотариален акт.

За преписи от документи – за първата страница – 3 лв. без ДДС, за всяка следваща – 2 лв. без ДДС.

За заверка на декларации – Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и Декларация по чл.264, ал.1 от данъчно-осигурителния процесуален кодекс /2 бр./ – по 10 лв. без ДДС за всеки екземпляр от декларациите.

Кой заплаща тези разходи?

Приблизително между 3% и 4% от стойността на сделката възлизат разходите при продажба на недвижим имот, поради което не е маловажно за чия сметка са.

От правна гледна точка:

Местният данък – най-големият от посочените разходи, според чл.45 от ЗМДТ, „ … се заплаща от приобретателя /купувача/ на имуществото, … освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя /продавача/, другата страна е поръчител.“

Разноските по договора и другите разходи при договор за продажба на недвижим имот се заплащат от страните по равно, според чл. 186 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.

В практиката имаме следните варианти:

  • Всички разходи, вкл. местният данък се заплащат по равно от страните;

  • Всички разходи, вкл. местният данък се заплащат по равно от страните до размера на данъчната оценка, а разходите и местният данък до размера на договорената продажна цена са за сметка на Купувача;

  • Всички разходи се заплащат по равно от страните, а местният данък е за сметка на Купувача;

  • Всички разходи, вкл. местният данък се заплащат от Купувача.

От практиката става ясно, че е въпрос на преговори между страните и си е чиста математика това кой заплаща разходите при сделка за покупко-продажба на недвижим имот.

ЕДНОВРЕМЕННО С ДОГОВАРЯНЕТО НА ЦЕНАТА – ВИНАГИ ДОГОВАРЯЙТЕ КАК СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ РАЗХОДИТЕ ПРИ СДЕЛКАТА! – е нашият съвет, когато се стигне до сделка.


Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 65

Notice: Undefined variable: commenter in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 89

Notice: Undefined variable: aria_req in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 89

Notice: Undefined variable: req in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 90

Notice: Undefined variable: req in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 91

Notice: Undefined variable: commenter in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 92

Notice: Undefined variable: aria_req in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 92

Notice: Undefined variable: req in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 93

Notice: Undefined variable: req in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 94

Notice: Undefined variable: commenter in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 95

Notice: Undefined variable: aria_req in /var/www/vhosts/atrend.bg/wp-content/themes/atrend/single.php on line 95

Коментар

Забележка: Коментарите не се модерират при публикуване, но ще бъдат прегледани от редактор и ако са груби, несъдържателни или не касаят темата ще бъдат изтрити.

15 + eleven =