• 2 May 2011

  Кой заплаща разходите при сделка за продажба на имот?

  При сключване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот има задължителни разходи, които са нормативно определени. 1. Местен данък Нотариусът извършва сделката, а съдията по вписванията я вписва в регистъра след заплащането на Данък при придобиване на имущества по дарение …

  Прочитания: 2130 | Коментари: 0
 • 12 April 2011

  Необходима ли е нотариална заверка на предварителния договор?

  Широко разпространената практика е при подписване на предварителни договори да не се прави нотариална заверка. Такава не се изисква и според ЗЗД /Закона за задълженията и договорите, в който е уредена част от материята при сделките с имоти, вкл. и …

  Прочитания: 11413 | Коментари: 0
 • 4 April 2011

  Защо подписваме предварителен договор при сделка с имот?

  Исторически наложено е, че недвижимите имоти са сред най-важните материални блага за човека. По тази причина, още от римското право законодателят отделя по-особено внимание на сделките с имоти. В България сделките с недвижими имоти са уредени в редица закони и …

  Прочитания: 1792 | Коментари: 0